Календарний план розміщення ПАТ «ЛНП» у 2019 р. інформації

Календарний план розміщення ПАТ «ЛНП» у 2019 р. інформації, документів, повідомлень (крім особливої інформації) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та на веб-сайті ПАТ «ЛНП» (http://lisnp.com.ua)


Інформація, яка оприлюднюється

Орієнтована дата
оприлюднення

Повідомлення про проведення річних загальних зборів

не пізніше 29.03.2019р.

Річна інформація про емітента за 2018 рік

не пізніше 30.04.2019р.

Річна фінансова звітність за 2018 рік разом з аудиторським висновком

не пізніше 30.04.2019р.