12 апреля 2013 г. состоится общее собрание акционеров ПАО "ЛНП"

12.03.2013

12 апреля 2013 г. состоится общее собрание акционеров ПАО "ЛНП"

Шановні акціонери публічного акціонерного товариства

“Лисичанськнафтопродукт”!

 

Повідомляємо Вам, що Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ» (ід.код 03484062), далі - ПАТ «ЛНП»,  адреса місцезнаходження: Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, відбудуться 12 квітня 2013 р. об 11.00 за місцевим часом за адресою: Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, конференц-зал на третьому поверсі

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься з 09:00 до 10:45 годин за місцевим часом у день проведення загальних зборів акціонерів за адресою їх проведення.

Для реєстрації необхідно мати:

1.      Паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.

2.      Для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінали або нотаріальні завірені копії), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

3.      Для представників акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України. 

      Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено на 24 годину 08.04.2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1.   Про обрання лічильної комісії ПАТ «ЛНП».

2.   Про затвердження річного звіту ПАТ «ЛНП».

3.  Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «ЛНП» з урахуванням вимог, передбачених законом.

4.   Про розгляд звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

5.   Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ „ЛНП”.

6.   Про обрання членів Наглядової ради ПАТ „ЛНП”.

7.  Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради ПАТ „ЛНП”, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, що вповноважується на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради ПАТ „ЛНП”.

8.  Про внесення змін до Статуту ПАТ «ЛНП» шляхом викладення його у новій редакції.

9.   Про вчинення значних правочинів.

      Додаткова інформація до п.2 порядку денного зборів:

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “ЛНП”

за 2012 рік (тис.грн.)

 

Найменування показника

Період

2012р.

2011р.

 

Усього активів

60 635

70 321

 

Основні засоби

11 483

13 795

 

Довгострокові фінансові інвестиції

6 803

 6 996

 

Запаси

1804

 5 053

 

Сумарна дебіторська заборгованість

19 596

45 977

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

14 574

196

 

Нерозподілений прибуток

54 918

54 204

 

Власний капітал

58 168

57 495

 

Статутний капітал

2814

2 814

 

Довгострокові зобов’язання

-

4727

 

Поточні зобов’язання

1 495

7 069

 

Чистий прибуток (збиток)

(6 512)

3 831

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

56 277 393

56 277 393

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

75

110

 

 

Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери мають можливість за адресою: Україна, 93117, Луганська область, м. Лисичанськ-17, вул. Артемівська, 61, кімната № 30 на третьому поверсі, відповідальна особа – начальник цеху АЗС Чабанний Сергій Геннадійович. Тел. для довідок: +38(06451) 9-97-06

 

Голова Наглядової ради  ПАТ “ЛНП”                                           Куркін О.В. 


← Назад к списку новостей