Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (зміна складу посадових осіб емітента)

16.12.2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (зміна складу посадових осіб емітента)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Лисичанськнафтопродукт"

2. Код за ЄДРПОУ

03484062

3. Місцезнаходження

93117, Луганська область Попаснянський р-н м. Лисичанськ, вул. Артемівська,61

4. Міжміський код, телефон та факс

0645199775 0645199787

5. Електронна поштова адреса

EІKaterіnіch@tnk-bp.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://lіsnp.com.ua/

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення. Посадова особа Голова правління Чумак Андрій Володимирович обраний на посаду 15.12.2014р. Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (Рішення №15/12/14 від 15.12.2014 р.) на підставі поданої заяви посадової особи. Строк обрання на посаду : 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями Товариства не володіє, розмір пакета акцій емітента у власності зазначеної особи: 0 акцій; частка в статутному капіталі емітента: 0%. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Протягом останніх 5 років зазначена особа обіймала посади: начальник управління транспортування та логістики, заступник директора департаменту транспортування нафти та нафтопродуктів.

ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова правління Чумак Андрій Володимирович 16.12.2014р.

← Назад к списку новостей