Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (зміна складу посадових осіб емітента)

01.12.2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (зміна складу посадових осіб емітента)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Лисичанськнафтопродукт"

2. Код за ЄДРПОУ

03484062

3. Місцезнаходження

93117, Луганська область Попаснянський р-н м. Лисичанськ, вул. Артемівська,61

4. Міжміський код, телефон та факс

0645199775 0645199787

5. Електронна поштова адреса

EІKaterіnіch@tnk-bp.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://lіsnp.com.ua/

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення. 28.11.2014 року припинені повноваження посадової особи Голови Правління Баженової Любові Володимирівни. Повноваження припинилися без рішення Наглядової ради емітента, за власним бажанням зазначеної посадової особи, яка письмово повідомила про це Товариство заявою про звільнення у встановлений законодавством термін та згідно Наказу емітента №30-К від 28.11.2014р . Інформація про посадову особу, повноваження якої припинилися: - паспортні данні: посадова особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних; - розмір пакета акцій емітента: 0 акцій; - частка в статутному капіталі емітента: 0 відсотків; - інформація про наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; - строк, протягом якого посадова особа перебувала на зазначеній посаді: з 26.04.2012 р. На дату розкриття цієї інформації нікого не обрано на зазначену посаду, замість посадової особи, повноваження якої припинилися.

ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Головний юрисконсульт Сухов Максим Миколайович 01.12.2014р.

← Назад к списку новостей