Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 28.04.2015 року

14.05.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 28.04.2015 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Лисичанськнафтопродукт"

2. Код за ЄДРПОУ

03484062

3. Місцезнаходження

93117, Луганська область Попаснянський р-н м. Лисичанськ, вул. Артемівська,61

4. Міжміський код, телефон та факс

0645199775 0645199787

5. Електронна поштова адреса

AVChumak@rosneft.ru

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://lіsnp.com.ua/

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

Посадова особа Голова Наглядової ради Дідьє Касіміро припинені повноваження 28.04.2015 р. Обґрунтування змін, що відбулись та підстави прийняття - у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2015 року. Зміст рішення - достроково припинити повноваження Членів Наглядової ради ПАТ "ЛНП". Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посаді з 15.05.2014 року. Замість звільненої особи інша особа на посаду Голови Наглядової ради загальними зборами не обиралась. Обрання Голови Наглядової ради відбудеться на найближчому засіданні Наглядової ради емітента.

Посадова особа Член Наглядової ради Конрой Авріл Марі Анн припинені повноваження 28.04.2015 р. Обґрунтування змін, що відбулись та підстави прийняття - у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2015 року. Зміст рішення - достроково припинити повноваження Членів Наглядової ради ПАТ "ЛНП". Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебувала на посаді з 29.04.2014 року.

Посадова особа Член Наглядової ради Блінов Володимир Петрович припинені повноваження 28.04.2015 р. Обґрунтування змін, що відбулись та підстави прийняття - у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2015 року. Зміст рішення - достроково припинити повноваження Членів Наглядової ради ПАТ "ЛНП". Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посаді з 29.04.2014 року.

Посадова особа Член Наглядової ради Арестов Костянтин Олександрович припинені повноваження 28.04.2015 р. Обґрунтування змін, що відбулись та підстави прийняття - у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2015 року. Зміст рішення - достроково припинити повноваження Членів Наглядової ради ПАТ "ЛНП". Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посаді з 29.04.2014 року.

Посадова особа Член Наглядової ради Солтанов Джаваншир Алі огли припинені повноваження 28.04.2015 р. Обґрунтування змін, що відбулись та підстави прийняття - у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2015 року. Зміст рішення - достроково припинити повноваження Членів Наглядової ради ПАТ "ЛНП". Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посаді з 29.04.2014 року.

Посадова особа Член Наглядової ради Савочкін Олександр Володимирович припинені повноваження 28.04.2015 р. Обґрунтування змін, що відбулись та підстави прийняття - у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2015 року. Зміст рішення - достроково припинити повноваження Членів Наглядової ради ПАТ "ЛНП". Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посаді з 29.04.2014 року.

Посадова особа Член Ревізійної комісії Новодворський Ярослав Віталійович припинені повноваження 28.04.2015 р. Обґрунтування змін, що відбулись та підстави прийняття - у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2015 року. Зміст рішення - достроково припинити повноваження Членів Ревізійної комісії ПАТ "ЛНП". Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посаді з 29.04.2014 року.

Посадова особа Член Ревізійної комісії Терентьєва Олена Василівна припинені повноваження 28.04.2015 р. Обґрунтування змін, що відбулись та підстави прийняття - у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2015 року. Зміст рішення - достроково припинити повноваження Членів Ревізійної комісії ПАТ "ЛНП". Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебувала на посаді з 29.04.2014 року.

Посадова особа Член Ревізійної комісії Тен В`ячеслав Васильович припинені повноваження 28.04.2015 р. Обґрунтування змін, що відбулись та підстави прийняття - у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2015 року. Зміст рішення - достроково припинити повноваження Членів Ревізійної комісії ПАТ "ЛНП". Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посаді з 29.04.2014 року.

Посадова особа Член Наглядової ради Дідьє Касіміро обраний на посаду 28.04.2015 на строк згідно статуту емітента, до прийняття рішення про переобрання. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років займав посади: Голова Правління, Головний керуючий директор; Директор, член Ради директорів; Президент; Заступник Голови Ради директорів; Віце-президент, член Правління; член Ради директорів; Віце-президент з комерції та логістики, Член Правління, Голова Наглядової ради. Обґрунтування змін, що відбулись та підстави прийняття - у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2015 року. Зміст рішення - обрати до складу Наглядової ради ПАТ "ЛНП". Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

Посадова особа Член Наглядової ради Конрой Авріл Марі Анн обрана на посаду 28.04.2015 на строк згідно статуту емітента, до прийняття рішення про переобрання. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років займала посади: Виконавчий директор, Генеральний директор, Регіональний Віце-президент, Директор Департаменту , Член Наглядової ради. Обґрунтування змін, що відбулись та підстави прийняття - у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2015 року. Зміст рішення - обрати до складу Наглядової ради ПАТ "ЛНП". Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

Посадова особа Член Наглядової ради Арестов Костянтин Олександрович обраний на посаду 28.04.2015 на строк згідно статуту емітента, до прийняття рішення про переобрання. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років займав посади: Головний економіст , Заступник Начальника управління, Начальник управління, Член Наглядової ради. Обґрунтування змін, що відбулись та підстави прийняття - у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2015 року. Зміст рішення - обрати до складу Наглядової ради ПАТ "ЛНП". Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

Посадова особа Член Наглядової ради Солтанов Джаваншир Алі огли обраний на посаду 28.04.2015 на строк згідно статуту емітента, до прийняття рішення про переобрання. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років займав посади: Віце-президент-Директор департаменту з правового забезпечення, Віце-президент з правового забезпечення, Член Наглядової ради. Обґрунтування змін, що відбулись та підстави прийняття - у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2015 року. Зміст рішення - обрати до складу Наглядової ради ПАТ "ЛНП". Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

Посадова особа Член Наглядової ради Савочкін Олександр Володимирович обрана на посаду 28.04.2015 на строк згідно статуту емітента, до прийняття рішення про переобрання. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років займав посади: заступник головного фінансового директора - фінансовий контролер, директор департаменту фінансового контролю, керівник управління фінансів, в.о. головного керуючого директора, Головний керуючий директор, Член Наглядової ради. Обґрунтування змін, що відбулись та підстави прийняття - у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2015 року. Зміст рішення - обрати до складу Наглядової ради ПАТ "ЛНП". Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

Посадова особа Член Наглядової ради Шрейдер Сергій Кирилович обраний на посаду 28.04.2015 на строк згідно статуту емітента, до прийняття рішення про переобрання. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років займав посади: керівник відділу, менеджер департаменту, начальник управління. Обґрунтування змін, що відбулись та підстави прийняття - у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2015 року. Зміст рішення - обрати до складу Наглядової ради ПАТ "ЛНП". Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

Посадова особа Член Ревізійної комісії Новодворський Ярослав Віталійович обраний на посаду 28.04.2015р. на строк згідно статуту емітента, до прийняття рішення про переобрання. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років займав посади: старший аудитор, Старший внутрішній аудитор, Старший аудитор Департаменту внутрішнього аудиту, Менеджер Управління внутрішнього аудиту, Член Ревізійної комісії. Обґрунтування змін, що відбулись та підстави прийняття - у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2015 року. Зміст рішення - обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ "ЛНП". Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

Посадова особа Член Ревізійної комісії Богодарова Світлана Іванівна обрана на посаду 28.04.2015 на строк згідно статуту емітента, до прийняття рішення про переобрання. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років займала посади: головний ревізор, головний спеціаліст внутрішнього аудиту. Обґрунтування змін, що відбулись та підстави прийняття - у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2015 року. Зміст рішення - обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ "ЛНП". Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

Посадова особа Член Ревізійної комісії Бичков Сергій Львович обраний на посаду 28.04.2015 на строк згідно статуту емітента, до прийняття рішення про переобрання. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років займав посади: заступник генерального директора, заступник начальника управління аудита переробки та комерції ДВА. Обґрунтування змін, що відбулись та підстави прийняття - у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2015 року. Зміст рішення - обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ "ЛНП". Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова правління Чумак Андрій Володимирович 29.04.2015р.


← Назад к списку новостей