Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 28.04.2016 року

29.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 28.04.2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Лисичанськнафтопродукт"

2. Код за ЄДРПОУ

03484062

3. Місцезнаходження

93117, Луганська область Попаснянський р-н м. Лисичанськ, вул. Артемівська,61

4. Міжміський код, телефон та факс

0645199775 0645199787

5. Електронна поштова адреса

AVChumak@rosneft.ru

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://lіsnp.com.ua/

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

Посадова особа Член Наглядової ради Дідьє Касіміро припинені повноваження 28.04.2016 р. у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2016 року. Зміст рішення - достроково припинити повноваження Членів Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Касіміро Дідьє. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посаді з 28.04.2015 року.

Посадова особа Член Наглядової ради Конрой Авріл Марі Анн припинені повноваження 28.04.2016 р. у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2016 року. Зміст рішення - достроково припинити повноваження Членів Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Конрой Авріл Марі Анн. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебувала на посаді з 28.04.2015 року.

Посадова особа Член Наглядової ради Арестов Костянтин Олександрович припинені повноваження 28.04.2016 р. у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2016 року. Зміст рішення - достроково припинити повноваження Членів Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Арестов Костянтин Олександрович. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посаді з 28.04.2015 року.

Посадова особа Член Наглядової ради Солтанов Джаваншир Алійович припинені повноваження 28.04.2016 р. у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2016 року. Зміст рішення - достроково припинити повноваження Членів Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Солтанов Джаваншир Алійович. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посаді з 28.04.2015 року.

Посадова особа Член Наглядової ради Савочкін Олександр Володимирович припинені повноваження 28.04.2016 р. у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2016 року. Зміст рішення - достроково припинити повноваження Членів Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Савочкін Олександр Володимирович. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посаді з 28.04.2015 року.

Посадова особа Член Наглядової ради Шрейдер Сергій Кирилович припинені повноваження 28.04.2016 р. у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2016 року. Зміст рішення - достроково припинити повноваження Членів Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Шрейдер Сергій Кирилович. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посаді з 28.04.2015 року.

Посадова особа Голова Наглядової ради Дідьє Касіміро припинені повноваження 28.04.2016 р. без прийняття рішення відповідним органом управління емітента. Підстави для припинення повноважень - у зв'язку з прийняттям загальними зборами емітента 28.04.2016 року рішення про припинення повноважень посадової особи як Члена Наглядової ради. Зміст рішення - достроково припинити повноваження Членів Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Касіміро Дідьє. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посаді з 16.09.2015 року. Замість звільненої особи інша особа на посаду Голови Наглядової ради загальними зборами не обиралась. Обрання Голови Наглядової ради відбудеться на найближчому засіданні Наглядової ради емітента.

Посадова особа Член Правління Волченко Віктор Михайлович припинені повноваження 28.04.2016 р. без прийняття рішення відповідним органом управління емітента. Підстави для припинення повноважень - у зв'язку із звільненням особи із займаної посади за власним бажанням. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посаді з 11.07.2003 року. Замість звільненої особи інша особа на цю посаду не призначена.

Посадова особа Член Правління Щокін Олександр Анатолійович припинені повноваження 28.04.2016 р. без прийняття рішення відповідним органом управління емітента. Підстави для припинення повноважень - у зв'язку із звільненням особи із займаної посади за власним бажанням. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посаді з 11.07.2003 року. Замість звільненої особи інша особа на цю посаду не призначена.

Посадова особа Член Правління Федоренко Ігор Петрович припинені повноваження 28.04.2016 р. без прийняття рішення відповідним органом управління емітента. Підстави для припинення повноважень - у зв'язку із звільненням особи із займаної посади за власним бажанням. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посаді з 01.07.2009 року. Замість звільненої особи інша особа на цю посаду не призначена.

Посадова особа Член Наглядової ради Конрой Авріл Марі Анн обрана на посаду 28.04.2016, у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2016 року. Зміст рішення - обрати до складу Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Конрой Авріл Марі Анн . Cтрок обрання рішенням не встановлений. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років займала посади: Виконавчий директор, Генеральний директор, Регіональний Віце-президент , Віце-президент , член Наглядової ради, Голова Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

Посадова особа Член Наглядової ради Арестов Костянтин Олександрович обраний на посаду 28.04.2016, у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2016 року. Зміст рішення - обрати до складу Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Арестов Костянтин Олександрович. Cтрок обрання рішенням не встановлений. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років займав посади: Головний економіст , Заступник Начальника управління, Начальник управління, Член Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

Посадова особа Член Наглядової ради Шрейдер Сергій Кирилович обраний на посаду 28.04.2016 , у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2016 року. Зміст рішення - обрати до складу Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Шрейдер Сергій Кирилович. Cтрок обрання рішенням не встановлений. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років займав посади: керівник відділу, менеджер департаменту, начальник управління, Член Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

Посадова особа Член Наглядової ради Георгієв Василь Юрійович обраний на посаду 28.04.2016, у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2016 року. Зміст рішення - обрати до складу Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Георгієв Василь Юрійович. Cтрок обрання рішенням не встановлений. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років займав посади: менеджер проекту, начальник управління. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

Посадова особа Член Наглядової ради Зінченко Григорій Михайлович обраний на посаду 28.04.2016, у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2016 року. Зміст рішення - обрати до складу Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Зінченко Григорій Михайлович. Cтрок обрання рішенням не встановлений. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років займав посади: заступник генерального директора з економічної безпеки – начальник економічної безпеки, керівник групи управління регіональної безпеки служби безпеки. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

Посадова особа Член Наглядової ради Матюшок Артем Володимирович обраний на посаду 28.04.2016, у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2016 року. Зміст рішення - обрати до складу Наглядової ради ПАТ "ЛНП" - Матюшок Артем Володимирович. Cтрок обрання рішенням не встановлений. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років займав посади: керівник процесів, начальник управління. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

Посадова особа Член Ревізійної комісії Новодворський Ярослав Віталійович припинені повноваження 28.04.2016 р. у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2016 року. Зміст рішення - достроково припинити повноваження Членів Ревізійної комісії ПАТ "ЛНП" - Новодворський Ярослав Віталійович. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посаді з 28.04.2015 року.

Посадова особа Член Ревізійної комісії Богодарова Світлана Іванівна припинені повноваження 28.04.2016 р. у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2016 року. Зміст рішення - достроково припинити повноваження Членів Ревізійної комісії ПАТ "ЛНП" - Богодарова Світлана Іванівна. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебувала на посаді з 28.04.2015 року.

Посадова особа Член Ревізійної комісії Бичков Сергій Львович припинені повноваження 28.04.2016 р. у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2016 року. Зміст рішення - достроково припинити повноваження Членів Ревізійної комісії ПАТ "ЛНП" - Бичков Сергій Львович. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Перебував на посаді з 28.04.2015 року.

Посадова особа Член Ревізійної комісії Бєгунов Олександр Юрійович обраний на посаду 28.04.2016р., у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2016 року. Зміст рішення - обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ "ЛНП" - Бегунов Олександр Юрійович. Cтрок обрання рішенням не встановлений. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років займав посади: заступник головного інженера з промислової безпеки, менеджер управління, начальник відділу, начальник управління внутрішнього аудиту, Начальник Управління регіонального аудиту . Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

Посадова особа Член Ревізійної комісії Князева Тетяна Володимирівна обрана на посаду 28.04.2016, у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2016 року. Зміст рішення - обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ "ЛНП" - Князева Тетяна Володимирівна, строк обрання рішенням не встановлений. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років займала посади: директор департаменту, менеджер, заступник начальника управління. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

Посадова особа Член Ревізійної комісії Гур'єв Андрій Петрович обраний на посаду 28.04.2016, у зв'язку з прийняттям відповідного рішення загальними зборами емітента 28.04.2016 року. Зміст рішення - обрати до складу Ревізійної комісії ПАТ "ЛНП" - Гур'єв Андрій Петрович. Строк обрання рішенням не встановлений . Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років займав посади: начальник відділу внутрішнього аудита та контролю. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова правління Чумак Андрій Володимирович 28.04.2016р.

← Назад к списку новостей