Інформація для акціонерів ПАТ "Лисичанськнафтопродукт"

16.01.2018

Інформація для акціонерів ПАТ "Лисичанськнафтопродукт"

Відповідно вимог п.2 ст 65-1 Закону України «Про акціонерні товариства» та вимог розділу Х «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», ПАТ «ЛНП» розміщує, інформацію отриману від особи, яка опосередковано набула значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій ПАТ «ЛНП»:

Інформація про набуття значного контрольного пакету акцій

Компанія «ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ СА» (GLUSCO energy SA), створена за законодавством Швейцарії, з ідентифікаційним номером підприємства СНЕ-151.177.589, та зареєстрована за адресою: вулиця Де-Кандоль, 14, 1205 Женева, Швейцарія, на виконання вимог частини 2 статті 65-1 Закону України «Про акціонерні товариства» інформує, що в наслідок придбання 100% акцій Компанії РОСНЄФТЬ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (ROSNEFT MANAGEMENT COMPANY LIMITED), створеної за законодавством Кіпру, ідентифікаційний номер: НЕ 135637, та зареєстрованої за адресою: Темістоклі Дерві, 5 ЕЛЕНІОН БІЛДИНГ, 2-й поверх 1066, Нікосія, Кіпр, вона 21.12.2017 року стала опосередкованим власником значного контрольного пакета акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ» у розмірі 86,49%.

Найвища ціна, за якою придбавались акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ» протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття та дата набуття відсутня, оскільки компанія «ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ СА» (GLUSCO energy SA) акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСИЧАНСЬКНАФТОПРОДУКТ» ані прямо ані опосередковано не придбавала.

Директор Компанії «ГЛУСКО ЕНЕРДЖІ СА» (GLUSCO energy SA)

← Назад к списку новостей