Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

18.12.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Лисичанськнафтопродукт"

2. Код за ЄДРПОУ

03484062

3. Місцезнаходження

93117, Луганська обл., місто Лисичанськ, вулиця Артемівська, будинок 61

4. Міжміський код, телефон та факс

0645199775 0645199787

5. Електронна поштова адреса

aytіmchenko@lіsnp.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://lіsnp.com.ua/

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення. Наглядовою радою ПАТ "ЛНП" 14.12.2018 року прийнято рішення з наступним змістом: продовжити строк повноважень Голови правління Товариства Тимченко Андрія Юрійовича строком на 1 рік. Підстава прийняття рішення - повноваження Наглядової Ради, визначені Законом та Статутом товариства. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, акціями емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 років займав посади: Головний інженер, Керуючий нафтобазою, Голова правління.

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова правління Тимченко Андрій Юрійович 17.12.2018.


← Назад к списку новостей